CSV 2 speelt gelijk tegen HZP Schiedam

Jaap had vooruit gespeeld en helaas verloren.
Richard stond onder druk maar had wel een pion meer, toen hij deze wilde behouden kwam de sterke John van Baarle (2131) met 2 torens op de 6e rij binnen.
Walter kwam een pion achter maar had wel spel. In de tijdnood fase speelde zijn tegenstander niet geheel correct en kon Walter zijn stelling houden.
Arjan kwam in een iets beter eindspel terecht met een loperpaar en Theo van Zessen met een geisoleerde pion, helaas kon Arjan het niet verzilveren.
Johan verloor al vrij snel een kwaliteit en had daarbij minder ruimte en bleef zo onder druk staan dat verlies niet te vermijden was.
Willem kwam een pion voor te staan in een eindspel met elk 2 torens en lopers van ongelijke kleur. Hoewel niet zichtbaar was hoe Willem vooruitgang kon boeken besloot hij risico’s te nemen; zijn tegenstander speelde het niet goed en Willem kon, toen de torens waren geruild, winnen.
Elnathan speelde wederom een sterke partij, kwam een pion voor en maakte het daarna af.
Thomas zijn tegenstander kwam niet opdagen.

CSV 2 verliest met 6-2 van het sterke Barendrecht/IJsselmonde

CSV 2 speelde vrijdag in IJsselmonde tegen de combinatieclub Barendrecht/IJsselmonde 1.
Al vroeg in de wedstrijd bleek dat we het zwaar zouden krijgen, op de meeste borden stonden we minder.
Elnathan speelde de opening sterk en had een duidelijke ontwikkelingsvoorsprong dit kon hij echter niet vast houden en toen hij de dames ruilde bleek dat hij in een slecht eindspel terecht kwam dat hij niet kon houden.
Richard speelde een zeer positionele partij waarbij hij nier rokeerde maar de wederzijdse dreigingen hielden elkaar de gehele partij in evenwicht.
Jaap moest aan het eind van de opening zich door middel van een vreemde torenzet verdedigen. Dit gaf Steef Bergakker de gelegenheid een niet te weerstane koningsaanval op te zetten. Jaap offerde nog een kwaliteit maar dit hielp niet.
Walter verloor een pion maar de partij bleef in evenwicht. Hij mocht vanwege de andere partijen geen remise aanbieden. Plots verloor hij echter de dame.
Arjan leek enigszins passief te staan maar André Coenen zag een penning over het hoofd waardoor hij een stuk tegen 2 pionnen verloor. André gaf, misschien ietwat voorbarig, direct op.
Johan, voor het eerst op bord 5, rokeerde op de damevleugel; dit zag er gevaarlijk uit, want zijn tegenstander had het loperpaar in een ietwat open stelling. Johan zag kans, door middel van agressief spel, de ontwikkeling van Robbert Meijer tegen te houden en won een pion en daarna nog één in een goede stelling. Ik begon hoop te krijgen dat we de wedstrijd in evenwicht zouden kunnen houden, helaas verloor Johan onverwacht op tijd.
Willem had een theoretische opening waarbij hij met zijn g pion op f6 had geslagen. Bert Drolenga had lang gerokeerd terwijl Willem’s koning in het midden stond. Hij verloor een pion en zijn koning werd opgejaagd. Hij stond verloren toen Bert een stuk weggaf. Aangezien Willem weinig tijd had nam hij toen genoegen met remise.
In de partij van Thomas werden de dames geruild, waarna de stukken van Tjerk-Peter de Bruijn duidelijk beter stonden. Thomas probeerde met een pion offer genoeg tegenspel te krijgen voor zijn loperpaar. Toen alle stukken waren geruild resteerde er een eindspel waarbij Tjerk-Peter weliswaar een pion meer had maar wel een geïsoleerde dubbelpion. Het leek of zetdwang de partij zou beslissen maar hoewel Thomas dit won kon Tjerk-Peter een pion laten promoveren. Zelfs toen was de stelling nog enigszins onduidelijk. Thomas kreeg de kans om ook te promoveren, toen de dames werden geruild kon Thomas opgeven.

CSV 2 begint met een gelijkspel tegen Overschie 2

Vrijdag 6 november speelden we thuis onze eerste wedstrijd tegen Overschie 2. Volgens de ratingen van het vorig seizoen zou er ongeveer 100 rating punten verschil zijn, maar door de goede prestaties van het 2e in het vorige seizoen en het niet spelen van Ronald Ruijtenberg (zal nu wel in hun eerste zitten) was het verschil nog maar 30 punten.
Richard speelde met zwart degelijk en met een vroege afruil werd het remise. Jaap gaf in zijn partij een pion voor een gevaarlijke vrij-pion op g6, helaas kon hij die niet houden en Arnoud van Kampen kon wel oprukken met een pion. Arjan speelde de opening agressief maar kon niet door drukken en ook deze partij werdn remise. Rob kwam enigszins onder druk te staan maar had op een het laatst een betere stelling met winstkansen toen hij zich in eens mat liet zetten.Thomas kwam ook onder druk maar hield het goed, zijn tegenstander gaf Thomas de gelegenheid te winnen. Johan speelde een sterke partij tegen Aad Everwijn (meer dan 50 rating punten hoger) en won een kwaliteit waarna hij het bekwaam afmaakte. Elnathan kwam gelukkig uit de opening en won in het eindspel een kwaliteit tegen een pion, Hans Doornheim had echter een gevaarlijk initiatief maar Elnathan hield het remise. Walter speelde een trage en ingewikkelde partij, toen beide spelers weinig tijd meer hadden bood Daan Smit remise aan (in een iets betere stelling) waarmee de eindstand op 4-4 kwam.

CSV2 wint met 7 1/2 – 1/2 van Overschie3

Het was een mooie avond voor ons team in Overschie.

Op bord 5 speelde Jan de Liefde, tegen Rob vd Bosse, de opening knullig en hij stond volgens de theorie al op zet 7 verloren. Je kunt niet verwachten dat Rob de theorie in deze zij-variant geheel kende, maar hij speelde het goed agressief en won snel een kwaliteit in een zeer goede stelling.

De andere partijen zagen er ook niet slecht uit en toen Arjan aan mij vroeg of hij een remise aanbod mocht aannemen kon ik hem dan ook geen negatief advies geven. Arjan speelde echter door in een zeer remiseachtige stelling en was ongeveer als laatste klaar toen hij eindelijk accoord ging met remise.

Op bord 1 speelde Richard een positionele partij, hij verbeterde langzaam de dame-loze stelling. In het eindspel stond hij een pion voor toen zijn tegenstander een toren blunderde.

Jaap kon, naar mijn mening, in de opening een pion winnen maar koos voor het onmogelijk maken van de rokade; als gevolg hiervan werden echter wel de dames geruild en verkreeg Jaap het loperpaar. Hij koos voor een aanval op de koningsvleugel en offerde een pion; dit offer werd niet aangenomen. Hij won een pion met voortdurend initiatief. In het eindspel met elk 2 torens en ongelijke lopers lijkt het of hij in de problemen komt; zijn tegenstander heeft een gevaarlijke vrijpion en Jaaps koning staat enigszins precair. Nadat er een toren is geruild kan Jaap met zijn vrijpion oprukken en dat blijkt éénvoudig te winnen.

Walter krijgt na een opening, die op vreemde manier een Tarrasch werd, een geïsoleerde d-pion. Zijn tegenstander lijkt gevaarlijk te worden met een batterij van dame en loper op de a1-h8 diagonaal. Walter toonde aan dat juist de dame op een slechte plek stond en verkreeg een mat aanval.

Willem kreeg een gambiet tegen zich en stond eerst gedrongen. Ik dacht dat Fokke een stuk kon offeren wat hij echter niet deed. Hierna kon Willem zich vrij spelen, maar hij verspeelde zijn extra pion. Fokke kwam in tijdnood. Willem speelde het niet goed en er ontstond een eindspel, waarbij hij 3 pionnen op de h-, g-, en e-lijn had en Fokke pionnen op de h-, g-, f- en a- of b-lijn met elk een paard. Naar mijn mening stond Willem verloren maar Fokke wist niet door te breken en verloor zelfs op tijd.

Johan kreeg een off-beat opening tegen zich waarbij hij groot ruimte voordeel had. Op het moment dat zijn tegenstander door middel van f6xe5 voordeel kon behalen speelde hij echter f5 waarop Willem deze pion kon nemen met zijn paard. Zijn tegenstander kon het paard niet nemen omdat Willem dan een vork had. Hierna stortte de stelling van zijn tegenstander in.

Thomas met zwart koos voor een scherpe openingsvariant, kreeg initiatief en zijn tegenstander een geïsoleerde dubbelpion. Thomas begint een koningsaanval en krijgt de gelegenheid een kwaliteit te offeren waarna hij of mat zet of de dame wint.

CSV2 houdt Onésimus nipt op 4-4

Donderdag 8 december togen wij naar de boot van mede koploper Onésimus.

Ik speelde als invaller voor Willem, met zwart op bord 6, en dat was weer eens geen succes. Nadat de opening niet gunstig verlopen was nam ik een foutieve beslissing die niet alle bedreigingen onderving. Mijn tegenstander won een pion in een voor mij zeer ongunstige stelling; pogingen om de stelling te compliceren faalden.
Johan op bord 7 verging het niet beter, hij gaf een stuk weg. Gelukkig kon Richard op bord 3 zijn partij snel winnen.
Walter met zwart op bord 4 verkreeg een zeer mooie stelling met een pion op b2 en dame op a2, een open g-lijn en druk op de diagonaal h1-a8. Helaas dacht hij tijd te hebben voor het verbinden van de torens waardoor zijn tegenstander actief kon verdedigen. Uiteindelijk offerde Walter een stuk waarvoor hij niet genoeg compensatie kreeg.
Thomas op 8 won de h2 pion. Zijn verdediging daarna in een moeilijk toreneindspel was zeer goed waardoor hij kon winnen.
Jaap, met wit op bord 1, kon de geïsoleerde d4 pion nemen maar vond dit te riskant. Anton Moolenaar kon hierdoor de dame van Jaap naar een ongunstig veld dwingen. Jaap verloor al snel een pion en het initiatief van Anton was daarna niet te weerstaan.
Rob op bord 5 verloor een pion in een slechte stelling; gelukkig ruilde André Leffers de dames waarna een eindspel met ongelijke lopers ontstond. André speelde dit niet goed en ging door de tijd heen.
Arjan verkreeg een toren, loper en paard tegen een dame. Er ontstond enige commotie over de vraag of zijn tegenstander bij het zetten van de koningin deze wel of niet los gelaten zou hebben. Uiteindelijk beruste Arjan in het doorspelen van de partij en won hij.

Met dit resultaat staan we nog steeds gedeeld met Onésimus bovenaan.

CSV2 wint met 7-1 van HZP Schiedam2.

Onze rating was bijna 300 punten hoger dan die van HZP, maar na 2 uur spelen zag je dit niet in het spelverloop. Hans Schrumpf pleegde een zeer sterk stukoffer tegen Arjan die daarna weggedrukt werd en Jaap had zich verslikt in een combinatie en stond slecht. Bij de andere 6 partijen leek het gelijk op te gaan.

Ik speelde mee op het 8e bord, waardoor het verloop van de partijen mij grotendeels ontging. Mijn tegenstander had een geïsoleerde d pion maar speelde passief en zag niet, of durfde het niet, dat een loperoffer op h6 hem eeuwig schaak opleverde. Na nog een passieve zet kon ik op de damevleugel doorbreken. Rob die enig initiatief had dacht op een gegeven moment dat hij verloren stond en “offerde” daarom een kwaliteit tegen 2 pionnen, even later stond hij een toren voor. Richard speelde degelijk en won. Gerard Turkenburg gaf tegen Jaap een dame weg. Walter kreeg een gambiet tegen zich en het ratingverschil liet zich daarna voelen. Willem kreeg een scherpe opening tegen zich maar bleef kalm, zijn tegenstander niet, die wilde op een gegeven moment met zijn f2 pion een paard op f4 slaan, het eindspel was iets gunstiger voor Willem en na een fout van zijn tegenstander kon ook Willem winnen. Hoe Johan uiteindelijk na een zeer rustig begin won weet ik niet.