CSV2 houdt Onésimus nipt op 4-4

Donderdag 8 december togen wij naar de boot van mede koploper Onésimus.

Ik speelde als invaller voor Willem, met zwart op bord 6, en dat was weer eens geen succes. Nadat de opening niet gunstig verlopen was nam ik een foutieve beslissing die niet alle bedreigingen onderving. Mijn tegenstander won een pion in een voor mij zeer ongunstige stelling; pogingen om de stelling te compliceren faalden.
Johan op bord 7 verging het niet beter, hij gaf een stuk weg. Gelukkig kon Richard op bord 3 zijn partij snel winnen.
Walter met zwart op bord 4 verkreeg een zeer mooie stelling met een pion op b2 en dame op a2, een open g-lijn en druk op de diagonaal h1-a8. Helaas dacht hij tijd te hebben voor het verbinden van de torens waardoor zijn tegenstander actief kon verdedigen. Uiteindelijk offerde Walter een stuk waarvoor hij niet genoeg compensatie kreeg.
Thomas op 8 won de h2 pion. Zijn verdediging daarna in een moeilijk toreneindspel was zeer goed waardoor hij kon winnen.
Jaap, met wit op bord 1, kon de geïsoleerde d4 pion nemen maar vond dit te riskant. Anton Moolenaar kon hierdoor de dame van Jaap naar een ongunstig veld dwingen. Jaap verloor al snel een pion en het initiatief van Anton was daarna niet te weerstaan.
Rob op bord 5 verloor een pion in een slechte stelling; gelukkig ruilde André Leffers de dames waarna een eindspel met ongelijke lopers ontstond. André speelde dit niet goed en ging door de tijd heen.
Arjan verkreeg een toren, loper en paard tegen een dame. Er ontstond enige commotie over de vraag of zijn tegenstander bij het zetten van de koningin deze wel of niet los gelaten zou hebben. Uiteindelijk beruste Arjan in het doorspelen van de partij en won hij.

Met dit resultaat staan we nog steeds gedeeld met Onésimus bovenaan.

CSV2 wint met 7-1 van HZP Schiedam2.

Onze rating was bijna 300 punten hoger dan die van HZP, maar na 2 uur spelen zag je dit niet in het spelverloop. Hans Schrumpf pleegde een zeer sterk stukoffer tegen Arjan die daarna weggedrukt werd en Jaap had zich verslikt in een combinatie en stond slecht. Bij de andere 6 partijen leek het gelijk op te gaan.

Ik speelde mee op het 8e bord, waardoor het verloop van de partijen mij grotendeels ontging. Mijn tegenstander had een geïsoleerde d pion maar speelde passief en zag niet, of durfde het niet, dat een loperoffer op h6 hem eeuwig schaak opleverde. Na nog een passieve zet kon ik op de damevleugel doorbreken. Rob die enig initiatief had dacht op een gegeven moment dat hij verloren stond en “offerde” daarom een kwaliteit tegen 2 pionnen, even later stond hij een toren voor. Richard speelde degelijk en won. Gerard Turkenburg gaf tegen Jaap een dame weg. Walter kreeg een gambiet tegen zich en het ratingverschil liet zich daarna voelen. Willem kreeg een scherpe opening tegen zich maar bleef kalm, zijn tegenstander niet, die wilde op een gegeven moment met zijn f2 pion een paard op f4 slaan, het eindspel was iets gunstiger voor Willem en na een fout van zijn tegenstander kon ook Willem winnen. Hoe Johan uiteindelijk na een zeer rustig begin won weet ik niet.

Sliedrecht 3 en CSV 2 terecht bijna zeker van degradatie

Donderdag 4 februari speelde CSV2 uit tegen Sliedrecht 3. Het  werd een foutenfestival dat uiteindelijk leidde tot 4-4. Wij hadden misschien nog het excuus dat we door het uitvallen van Mark en Walter niet onze sterkste opstelling hadden.
Jaap kon in het begin van het eindspel stukverlies niet voorkomen, maar zijn tegenstander gaf hem zomaar de kans het stuk terug te nemen. Jaap wou het te mooi doen en verloor direct.
Arjan speelde een bloedeloze remise met zwart.
Richard had een veel belovende stelling maar gaf Pieter Pons de kans om sterk terug te komen waardoor Richard verloren kwam te staan. In tijdnood gaf Pieter zomaar een dame weg.
Ik kreeg met zwart een gambiet tegen mij. In de opening beging ik een positionele blunder waardoor ik, om een redelijke stelling te behouden, wel gedwongen was 2 pionnen te offeren. Even later beging ik in een stelling die in evenwicht was wederom een positionele blunder, waardoor ik waarschijnlijk verloren kwam te staan. Om toch nog een eventuele kans te hebben offerde ik een kwaliteit tegen een pion. Jan Sulman wou het daarna te snel doen waardoor hij een, overigens fraai, torenoffer niet meer kon vermijden. Eeuwig schaak.
Rob leek een kansrijke stelling te hebben maar verloor een kwaliteit en daardoor de partij.
Harry kreeg 2 stukken tegen een toren voorsprong maar kon dit niet in winst omzetten.
Johan had een slechte stelling maar zijn tegenstander gaf hem de kans sterk terug te komen en te winnen.
Thomas tenslotte bood in een pionneneindspel remise  aan.  Peter Vis nam het aan en liet daarna zien hoe Thomas had kunnen winnen.
         Jan ten Brinke

CSV 2 VERLIEST VAN DORDRECHT 2 MET 2-6

Vrijdag 18 december speelde CSV2 de vierde wedstrijd tegen Dordrecht2. Ook hier was er weer een groot rating verschil in ons nadeel.
Jaap kreeg vanuit de opening enigszins initiatief maar om voortgang te kunnen boeken zou hij te veel risico moeten nemen en daarom nam hij een remise aanbod aan. Arjan en Ton Slagboom rokeerden beiden lang,  zijn tegenstander kon een koningsaanval opzetten terwijl Arjan zijn koningsvleugel niet goed kon ontwikkelen. De 2 verbonden vrijpionnen die Arjan op de 6e rij kreeg bleken krachteloos terwijl Ton Slagboom een kwaliteit won en het snel kon afmaken. Richard had een rustige opbouw waarbij hij de druk op het centrum zo ver kon opvoeren dat zijn tegenstander materiaal verloor. Walter op bord 4 speelde tegen Iwahn Apon. Iwahn speelde de opening niet goed en Walter stond toen zeer goed. De partij vergde veel tijd (na 11 zetten al meer dan een uur verbruikt). Walter probeerde zijn aanval op de niet gerokeerde koning te bekronen met een stukoffer. Helaas was zijn vervolg niet goed en bleef hij een stuk achter. Rob kreeg een gevaarlijk aanval op zijn koning. Zijn tegenstander bezat het loperpaar. Een kwaliteitsoffer op de h-lijn brak zijn verdediging. Invaller Harry speelde een gelijk opgaande partij. Ben Sitton offerde een pion en pleegde daarna een schijnstukoffer. De stelling was daarna onduidelijk waarbij Harry de beste kansen leek te hebben. Helaas kon hij er niet meer dan remise uithalen. Johan met zwart had weer eens een zeer slechte loper en kon uiteindelijk een inval in zijn stelling niet voorkomen. Thomas kwam slecht uit de opening en verloor een pion waarbij zijn tegenstander ook nog eens een sterk initiatief behield.  Thomas kon daarom zijn stelling niet houden.

CSV2 MIST KANSEN IN PAPENDRECHT TEGEN PASCAL1

Omdat Mark en Walter verhinderd waren viel Hans in op bord 6 en ik op bord 4.

Doordat ik zelf speelde kon ik de andere partijen niet echt volgen. Op bord 1 speelde Jaap de opening sterk en kwam een pion voor. Op een gegeven moment dacht Jaap ten onrechte dat hij een pion van Peter Kuijpers niet kon tegen houden en gaf hij in een betere positie op. Arjan op bord 2 werd sterk onder druk gezet en kwam een stuk tegen 2 pionnen achter. Hij kon zijn koningsaanval daarna niet sterk genoeg maken. Richard op bord 3 won een toren eindspel. Ik speelde een manouvreer partij, verzuimde om initiatief over te nemen maar Bert Terlouw kon er niet door heen komen en besloot toen tot een riskant kwaliteits offer waarvan ik gezien had dat dat gunstig voor mij was. Helaas nam ik toen niet de tijd om de stelling even afstandelijk te bekijken waarna ik door enkele slechte zetten 2 pionnen achter kwam. Door een leuk eeuwig schaak kon ik remise houden. Op bord 5 speelde Rob remise, hij zei me wel te genieten in de 1e klasse.Hans op bord 6 kon een kwaliteit winnen maar blunderde en raakte een stuk achter. Johan speelde na zijn slechte ervaringen in de eerste 2 ronden voorzichtig naar een remise. Thomas had naar eigen zeggen een rotpartij. 5 1/2 – 2 1/2.

 

Krimpen 2 een maatje te groot voor CSV 2 (2-6)

Krimpen 2 was de tweede tegenstander in de eerste klasse voor CSV 2. Ook hier was er weer een vrij groot ratingverschil in ons nadeel.

Op maandag 2-11 speelden Richard en Johan, beiden met zwart, hun partij vooruit in de Tuyter.

Johan kwam niet goed uit de opening, zijn koningsloper kon niet ontwikkelen en daarmee de h8 toren ook niet. De lange rokade bracht geen verlichting en resulteerde in een zwakke a7 pion op een half open lijn. Ook vanwege Johans zwakte op de lichte velden kon zijn tegenstander Michel van Capellen vrij eenvoudig winnen.

Rick Verhoog probeerde in een opening, waarbij wit een half open e-lijn en zwart een halfopen c-lijn had, druk op te bouwen op de dame vleugel dmv Da4. Toen hij daarna ook nog Lb5 speelde kon Richard vanwege half open lijnen en de ongunstige plaatsing van de witte dame een sterk initiatief ontwikkelen. E.e.a. resulteeerde in een eindspel van dame met loper tegen dame met paard met elk 3 a 4 pionnen, waarbij Richard de loper had en een veilige koning. Richard won dit op fraaie wijze.

Vrijdag 6 november speelden de anderen. Omdat ik intern speelde kon ik de partijen maar een klein beetje volgen.

Op bord 1 had Jaap na de opening een ongunstige pionnenstructuur die zijn bewegingsruimte sterk hinderde en uiteindelijk resulteerde in een nederlaag.

Arjan op bord 2 had een gezonde opbouw. In de (vooral voor zijn tegenstander) tijdnoodfase begingen beiden wat onnauwkeurigheden waaarvan Joop Huyzer niet profiteerde maar Arjan wel.

Mark speelde een langzame positionele partij waarbij zijn tegenstander zijn stelling langzaam verbeterde en Mark het niet meer kon houden.

Rob van de Bosse had een interesssante partij waarvoor het zelfde gold als bij Mark. In de slotfase beging zijn tegenstander een onnauwkeurigheid waarvan Rob echter door tijdgebrek niet kon profiteren

Ook Walter zag zijn stelling, die er in het begin goed uitzag, langzaam in zijn nadeel veranderen.

Rob Doctor had vrij snel de indruk dat hij wel goed stond en vroeg op een gegeven moment of hij remise mocht “afdwingen”. Omdat de wedstrijd nog niet lang gaande was antwoorde ik “liever niet”. Ook hier verkeerde de partij in zijn nadeel.

Hoewel we dus met 6-2 verloren vond ik dat de teamleden hun partijen op een positieve manier benaderden en hoop ik dat het spelen tegen zulke sterke tegenstanders een stimulerende invloed zal hebben.