Hier komt straks de indeling van de recreanten competitie